Your daily dose of updates from Pinoys in Taiwan and Philippines

Magpasalamat sa biyaya ng Diyos at huwag mainggit sa kapwa


Nakalulungkot na sadyang may mga  tao ang hindi marunong makuntento kahit nasa kanila na ang lahat, hindi pa rin sila masaya. Kinaiinggitan pa rin nila ang mga bagay na mayroon ang iba.


Ganito ang ating mababasa sa Mabuting Balita (Matt. 20:1-16) tungkol sa kuwento ng mga tauhan sa ubasan.


Mababasa sa Ebanghelyo na ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos. Siya man ay masama o mabuting tao para gawin ang kaniyang tungkulin at obligasyon hindi lamang para sa kaniyang sarili kundi para din sa kaniyang kapwa.


Walang pinipili o itinatangi ang Diyos dahil sa mata ng ating Panginoon, ang lahat ay pantay-pantay kaya walang maaaring maisumbat ang tao laban sa Diyos.


Ang pakiramdam nila, pinagdamutan at pinagkaitan sila ng Diyos dahil mas maganda at mahusay ang pag-aari ng iba kaysa sa kanila.


Gaya ng mababasa sa Mabuting Balita nang magreklamo ang mga tauhan sa ubasan. Sapagkat ang pakiramdam nila ay dinadaya sila ng may-ari.


Ganyan din ang ilan sa atin. Nagtatampo at kinukuwestiyon ang Panginoon kapag nakita nating mas maganda ang pag-aari ng iba kaysa sa atin. Ang pakiramdam din natin gaya ng mga tauhan sa kuwento, pinababayaan tayo ng Diyos.


Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Blog Archive