Your daily dose of updates from Pinoys in Taiwan and Philippines

LOOK: Staffs of a Chinese restaurant give away free 20,000 masks and alcohol in Pasay


The new coronavirus cases as we know mainly comes from China and attention has focused on Chinese tourists and workers in the Philippines that sparks racism.


In a post by Daily Tribune, it sttes that staffs from a Chinese restaurant are giving away 20,000 aurgical masks and alcohol for free amid coronavirus outbreak which PH records its first positive parient from the virus.

Check below post by Daily Tribune:"Sanay makita ng mga kapwa natin na sila may apektado din at sila may natatakot din para sa kanilang kaligtasan ang pagkakaiba imbes na silay pumatol sa mali at masamang sistema na ginagawa sa kanila ay ang pagbibigay pa din tulong sa iba na king tutuusin ay sa kanilang dapat kalahi nila iyong gagawin hayyy magising po minsan tayo at alisin ang mga personal na issue sa laban ito magkaisa tayo na pag tagumpayan ang unos na di inaasahang dumarating." Jap's Cenoza wrote on the comment section.

Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Blog Archive