Your daily dose of updates from Pinoys in Taiwan and Philippines

'Wag magdamdam sa Diyos kung hindi agad dumarating ang ating ipinapanalangin

Naaalala ko noon na hindi pa ako nagsisilbi sa ating Panginoon, napakasipag kong magdasal at magsimba, Kaya naman ako ganuong kasigasig ay dahil mayroon akong hinihiling sa Kaniya. Pero nang hindi ko makuha ang hinihiling ko sa Diyos, biglang nanamlay ang akong pananampalataya bigla akong nawalan ng gana.


Ang pananalangin sa Diyos, partikular na kung tayo ay mayroong hinihiling sa Panginoon ay kailangang maging matiyaga tayo. Matiyaga ang ating paghihintay at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. May kasabihan nga: "Ang mainip ay talo".


Ganito ang mensahe na ating mababasa sa Mabuting Balita na (Lucas 18:1-8).  Tungkol ito sa Talinghaga ng isang biyuda at ang hukom na ikinuwento ni Jesus sa Kaniyang mga Disipulo.


Nais ituro sa Pagbasa ang pananalangin Natin lagi, pagdarasal sa  umaga, sa tanghali at sa gabi. At ang importante sa lahat, hindi tayo dapat panghinaan ng loob o mawawalan ng pag-asa.


Sa ating pananalangin, napaka-halaga ang pagpupursige dahil may ilan sa atin [na gaya ko] ang nawawalan ng pag-asa kapag nakikita nilang napakatagal na panahon na nilang nagdarasal pero hindi pa rin ipinagkakaloob ng Diyos ang kanilang hinihiling.


Maging aral sa atin ang kuwento sa Ebanghelyo tungkol sa babaeng biyuda na walang sawang nagpupunta sa masamang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang iginagalang na tao.

Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Blog Archive