Your daily dose of updates from Pinoys in Taiwan and Philippines

Ano nga ba ang mga benefits na natatangap ng mga benepisyaryo ng 4PS?

Ang isang sambahayan na benepisyaryo ng 4Ps ay maaaring makatanggap ng isa sa dalawang uri ng monetary grant.

Isang health grant na P6,000 kada taon, o P500 kada sambahayan;  o isang grant sa edukasyon na P300 bawat bata bawat buwan sa loob ng 10 buwan, o P3,000 taun-taon (maaaring magrehistro ang isang sambahayan ng maximum na tatlong bata para sa programa).

Ang DSWD, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga cash grant na ito sa mga tatanggap ng sambahayan sa pamamagitan ng Land Bank of the Philippines. 

Kung hindi ito magagawa, ang mga alternatibong paraan ng pagbabayad tulad ng G-Cash remittance at mga transaksyon sa rural bank ay maaaring gamitin sa halip.

Ang National Household Targeting System, na kilala rin bilang "Listahanan" ay ginagamit upang sistematikong pumili ng mga benepisyaryo. 

Ito ay batay sa isang survey ng mga pisikal na katangian ng mga tahanan ng mga benepisyaryo, kabilang ang bilang ng mga silid at mga taong naninirahan sa mga ito, kung sila ay may access sa tumatakbong tubig, at iba pang mga elemento na nakakaapekto sa kanilang kalidad ng buhay.

Share:

No comments:

Post a Comment

Popular Posts

Blog Archive